Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Kierownik GOPS

Kierownik GOPS


Kierownik Ośrodka odpowiedzialny jest za:
- organizacje pracy w ośrodku,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- właściwą realizację zadań wykonywanych przez ośrodek,
- określenie polityki i strategii funkcjonowania ośrodka,
- kontrolę wewnętrzną ośrodka,
- prowadzenie gospodarki funduszami,
- prowadzenie gospodarki kadrami, etatami i funduszem płac,
- spraw związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów, karaniem i nagradzaniem pracowników ośrodka,
- nadzoruje załatwianie interpelacji, wniosków, skarg i odwołań,
- opracowuje lub zatwierdza plany, programy działania,
- poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw, decyzji,
- reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

W razie nieobecności Kierownika Ośrodka, zastępuje go wyznaczony pracownik.

Pracownik zastępujący Kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności, upoważniony 
jest do podpisywania pism i korespondencji w sprawach funkcjonowania Ośrodka, sprawozdań, informacji, odpowiedzi na skargi itp.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Na podstawie regulaminu organizacyjnego
Informację wprowadził: Martyna Konieczna
Opublikowany dnia: 2020-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-08
Zmian: 0