Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko do spraw księgowości i kadr

Stanowisko do spraw księgowości i kadr


Osoba zatrudniona na Stanowisku do spraw księgowości i kadr wykonuje m.in. następujące czynności:
- dekretacja dokumentów wg. obowiązującego planu kont i ich zatwierdzenie 
do wypłaty,
- sporządzanie sprawozdań o dochodach i wydatkach – bilans,
- nadzór nad sporządzaniem list wynagrodzeń i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wyposażenia,
- dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie do systemu informatycznego,
- rozliczenie inwentaryzacji,
- rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i obsługa systemu informatycznego PŁATNIK,
- przygotowywanie i wyliczanie podwyżek dla pracowników,
- rozliczenie podatku i składek z tytułu umów zleceń,
- naliczanie i rozliczanie funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej – kadrowej.
Informacje powiązane:
Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Na podstawie regulaminu organizacyjnego
Informację wprowadził: Martyna Konieczna
Opublikowany dnia: 2020-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-08
Zmian: 0